28 Nisan 2011

[Kısa* Film] Epifani (Berk Doğan)

”[…] Epifani’de ise, dikkati bireylerin üzerine çekmeyi; bireyin/bireylerin uyanışını ele almayı seçtim. Benim gördüğüm ve anlattığım vizyonda, bireyler, bir çeşit algı hapsi içerisinde ya da hipnotize olmuşlar diyebilirim. Bu yüzden de önlerine gerçek veriler konulsa da durumu algılamaktan uzaklar. İnsan algısının karmaşıklığı sebebiyle bu algı hapsini ya da hipnotize olma durumunu kelimelerle açıklayamıyorum. Bireylerin uyanışının, bireylerin kendi kendilerini inceleyerek-gözlemleyerek gerçekleşebileceğine ve ancak bundan sonra toplumsal bir uyanışın gerçekleşebileceğine inanıyorum. “Epifani” isimli sekiz bölümlük animasyon serisinde, bu uyanışın birinci basamağı olduğuna inandığım “bireyin uyanışının” bilinç altı imgelerini yorumladım.”
— Berk Doğan
via Futuriska ve 7. Sanat


Tepkiler: 

Hiç yorum yok: